5605 8888 021

ثبت دامین
چنانچه می خواهيد برای سازمان و یا شرکت خود وب سايت ايجاد نماييد اولين قدم ثبت يك نام برای وب سايت می باشد به اين نام که به صورت انحصاری ثبت می گردد دامنه يا دامین (Domain) مي گويند. هر نام از دو قسمت تشكيل شده است که با نقطه از يكديگر جدا می شوند قسمت اول که قسمت اصلی نام بوده و می تواند نام موسسه يا نام محصول و يا هر نام دلخواه ديگر (به شرط آنکه قبلا توسط شخص ديگري ثبت نشده باشد) باشد و قسمت دوم که شناسه يا پسوند می باشد و با توجه به نوع سايت می توان آنرا انتخاب نمود. به یاد داشته باشید که نام دامنه باید مرتبط با فعالیت شما باشد. پسوندهای معروف عبارتند از .com, .net, .org, .info, .co, .biz, .ws, .eu
هریک از کشورهای جهان دارای یک یا چند پسوند ملی یا «دامنه سطح‌بالای کد کشوری» هستند که برای سایت‌های منصوب به آن کشور استفاده می‌شوند. دامنه سطح‌بالای کد کشور ایران ‎.ir است. امتیاز این دامنه ها برای پژوهشگاه دانشهای بنیادی (مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات) محفوظ می باشد. برخی از دامنه های ملی ایران عبارتند از .ir, .co.ir, .org.ir, .ac.ir, .sch.ir
 
کارشناسان شرکت سگال شما را در ثبت، تمدید و یا انتقال دامنه راهنمایی میکنند. برای اطلاعات بیشتر با بخش وب سایت شرکت سگال تماس بگیرید.
 
 
مدت زمان
ثبت دامنه ( ریال )
تمدید دامنه ( ریال )
انتقال دامنه ( ریال )
نشان تجاری
١ سال ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠
١ سال ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠
١ سال ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠
١ سال ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠
١ سال ٤٣٠,٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠ ٤٣٠,٠٠٠
١ سال ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠ ٤٥٠,٠٠٠
١ سال ١,٩٨٠,٠٠٠ ١,٩٨٠,٠٠٠ ١,٩٨٠,٠٠٠
١ سال ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠
١ سال ٣٦٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠ ٣٦٠,٠٠٠
١ سال ٣٢٠,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠ ٣٢٠,٠٠٠
١ سال ٢,٠٢٠,٠٠٠ ٢,٠٢٠,٠٠٠ ٢,٠٢٠,٠٠٠
١ سال ١,١٨٠,٠٠٠ ١,١٨٠,٠٠٠ ١,١٨٠,٠٠٠
١ سال ٨٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠ ٨٠٠,٠٠٠
١ سال ٨٨٠,٠٠٠ ٨٨٠,٠٠٠ ٨٨٠,٠٠٠
١ سال ١,٢٤٠,٠٠٠ ١,٢٤٠,٠٠٠ ١,٢٤٠,٠٠٠
١ سال ١,٣٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠ ١,٣٠٠,٠٠٠
١ سال ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠ ٤٠٠,٠٠٠
١ سال ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠ ٦٠٠,٠٠٠
١ سال ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠ ٧٠٠,٠٠٠
١ سال ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠
١ سال ٣٨٠,٠٠٠ ٣٨٠,٠٠٠ ٣٨٠,٠٠٠

 

موقعیت سگال

درباره ما

تهران،میدان ونک،خیابان برزیل ،خیابان عباسپور،شمالی پلاک27،طبقه 3، واحد5

۰۲۱-88885605-88657955

info@segal.ws

Top of Page